RM 70GO! 2.0

Do mesta i do terénu

Technické parametre

Výkon: Až do 150 t/h podľa materiálu
Vstupný otvor: 760 x 600 mm
Pohon: vodou chladený John Deere Diesel 115 kW @ 1 800 ot/min
Hmotnosť: 19,5 t

 

N

Ponúkame prenájom

Drvič je možné si prenajať.

Drvič RM 70GO! 2.0

RM 70GO! 2.0 je ukážkou vysokého výkonu pri zachovaní kompaktných rozmerov a hmotnosti stroja. Celkový optický vzhľad je ukážkou priemyselného designu. Preto je RM70 GO! 2.0 ideálny drvič na nasadenie v citlivých zónach, pre malé a stredné stavby v centrách miest.

Vďaka svojej priamej jednoduchosti a intuitívnemu prístupu je RM70 GO! 2.0 perfektný stroj pre tých, ktorí začínajú s podnikaním v recyklácii. Užívateľské rozhranie je jasné a samozrejmé, takže  na každého pôsobí dôverne  ihneď od začiatku. Presne definované údržbové cykly na určených miestach zjednodušujú život operátorom a zaisťujú optimálnu funkciu stroja. Všetky kľúčové komponenty sú centrálne a jasne rozvrhnuté a vďaka RUBBLE MASTER Ground Based Service sú prístupné priamo zo zeme.

Drvič RM 70GO! 2.0 je s hmotnosťou pod 20 ton extrémne agilný. Pásový drvič môžete rýchlo naložiť a transportovať na ľubovolné pracovisko (horský terén, stiesnené mestské priestory) vďaka jeho kompaktným rozmerom bez vysokých nákladov. Extrémne prispôsobivý drvič RM 70GO! 2.0 produkuje až 150 t kubického vysokokvalitného materiálu na mieste za hodinu zo stavebnej sute, asfaltu, betónu a stredne tvrdého prírodného kameňa. Všetka prípadná výstuhová oceľ je oddelená od nerastných materiálov vnútri kompaktného drviča a odstránená z agregátu výkonným magnetickým separátorom.

RM 70GO! 2.0 môžete použiť v ľubovolnom prostredí, stroj vítajú operátori, ako aj obyvatelia z okolia pracovísk. Vďaka ucelenému konceptu RUBBLE MASTER ENVIRO je RM 70GO! 2.0 tichý a vyniká minimalizovanými emisiami a efektívnou elimináciou prašnosti. To všetko značí, že aj nováčik v recyklácii môže ihneď produkovať zisk a recykláciou sute si otvoriť novú, lukratívnu cestu podnikania.

Video: RM 70GO! v akcii

Galéria

Zistite viac o RM 70GO! 2.0

Povedzte nám o vašich predstavách. Dáme vám cenovú ponuku a poradíme, ako z RM 70GO! 2.0 dostať maximum.