RM

Náš príbeh a naša filozofia

Zoznámte sa s RM

Už takmer štvrťstoročie ubehlo od chvíle, kedy zakladateľ a riaditeľ RM Gerald Hanisch prišiel s myšlienkou umožniť čo najviac podnikateľom využívať výhody kompaktnej mobilnej recyklácie. V rakúskom Linzi tak vznikla nová firma, ktorá sa rozhodla stavať na inovatívnom produkte s pridanou hodnotou v podobe kvalitných služieb s ním spojených.

Úspech na trhu nás v roku 2001 prinútil vybudovať nové, ústredné riaditeľstvo, ktoré sa taktiež nachádza v Linzi. K tomu v roku 2009 pribudla dostavba, ktorej architektúra reflektuje otvorenú firemnú kultúru – vďaka nej sa výroba i kancelárie priblížili k sebe.

Otvorenosť a transparentnosť sú hodnotami. ktoré definujú naše partnerstvá i kultúru v rámci spoločnosti.

Naša filozofia:

  • Filozofia RM sa zakladá na myšlienke udržateľného firemného manažmentu.
  • RM inovácie vytvárajú produkty, ktoré umožňujú, aby boli všetky zákazky realizované s dôrazom na riešenie pre špecifického zákazníka.
  • RM služby umožňujú našim zákazníkom spoľahnúť sa na podporu a pomoc kedykoľvek a kdekoľvek.
  • RM celosvetovo: kvalifikovaná sieť obchodníkov a obchodných partnerov vám umožňuje uplatniť RM business model na celom svete.
  • RM korporátne princípy vedú našich zamestnancov k tomu, aby plnili korporátne ciele spoločnosti presvedčivo a so sebavedomím.